Crkva sv. cara Konstantina i carice Jelene u Natalincima

spoljašnost crkve spomen ploča priložnika


Crkva sv. Cara Konstantina i carice Jelene, podignuta je 1889. godine. To je jednobrodna crkva sa apsidom na istočnoj strani i oktogonalnim zvonikom koji se uzdiže nad narteksom. Fasada je okrečena u belo i ukrašena nizom slepih arkadica, u plitkom malteru, koje se nalaze iznad prozorskih otvora. Ikonostas je sačinjen od darodavnih ikona, koje su prenešene iz crkve brvnare u Pavlovcu. Na njemu se nalaze i ikone, iz 19-tog veka, koje su nekad bile izložene na ikonostasu Saborne crkve u Beogradu. To su ikone Bogorodice i Hrista, koje su premalane, ne zna se iz kojih razloga, temperom, tako da se osnovni crtež i prava vrednost ikona nalazi ispod tog novog premaza. Potrebno je ove vredne ikone resturirati, i otkloniti postojeći sloj tempere, da bi se videla njihova prava vrednost.

U unutrašnjosti priprate nalazi se 12 mermernih ploča na kojima su uklesana imena priložnika i dobrotvora, koji su finansirali izgradnju ove nove crkve. Ploče su od mermera, a postavljene su devedesetih godina 20-tog veka. U porti postoji i crkvena sala iz 1972. godine i Parohijski dom sagrađen 1990. godine.

ikona bogorodice Marije sa detetom ikonostas

Tekst i slike su preuzete iz studije Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kragujevac, u kojoj je opisano više od stotine spomenika.

Copyright © 2013 Sabor Monarhista Srbije
Zasnovano na dizajnu Arificial Casting od Piyush. Autor sajta: ivan.